De zondagsbrief van zondag 7 juni 2015

Bij deze dienst
Vandaag is ds. Buikema weer voorganger. Op het rooster staan Rechters 12:1-6 en Marcus 3:20-35, met onder andere Jezus’ woorden: “iedereen die de wil van God doet, is mijn broer en zuster en moeder”.

Koffieochtend
Woensdag a.s. 10 juni bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Voedselbank
Op de laatste zondag van de maand zamelen we producten in voor de Voedselbank. Velen van u steunen deze actie door producten mee te nemen, anderen maken een bedrag over naar de rekening van de diaconie. De oogst van de maand mei is weer de moeite waard geweest, naast de vele ingeleverde producten hebben we voor bijna € 200,-- (giften) aan producten ingekocht. De diaconie en zeker de Voedselbank is daar erg blij mee, het is ook een stimulans om ermee door te gaan.
Helaas is dat ook pure noodzaak. Momenteel doen ruim 600 gezinnen een beroep op de Voedselbank, dat zijn ruim 2.200 mensen!!!
De continuïteit in de ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt, inzamelen zoals we in De Ark maandelijks doen is mooi, nog beter is maandelijks een bedrag overmaken naar de Voedselbank. Financieel ondersteunen kan d.m.v. een machtiging (deze liggen bij de uitgang van de kerkzaal) of door zelf een opdracht te geven aan uw bank. Het bankrekeningnummer: NL53 RABO 0329 4490 28 t.n.v. Voedselbank Groningen.
De diaconie.

Vakantie
Tijdens de vakantieperiode vervangt Marga mij en ik Marga. Als we beiden weg zijn worden we vervangen door collega Jannet van der Spek, 525 26 33. Mocht u in deze tijd ons niet kunnen bereiken kunt u zich wenden tot Imme Oosterveld, 364 32 49, hij heeft een lijst van vervangende predikanten.
ds. Peter Buikema

Bloemen
17-5     Dhr. mevr. Smit, De Brink en Goeman Borgesiuslaan 70. Zij waren 60 jaar getrouwd.
            Mevr. Niemeijer, Goeman Borgesiuslaan 59.
24-5     Dhr. Wessels, verhuisd van Groenendaal 40 naar de Brink.
31-5     Mevr. Ten Kate, Helper Esweg 3
            Dhr. en mevr. Van Loo, Groenesteinflat 181

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus