De zondagsbrief van zondag 17 mei 2015

Bij de viering van zondag 17 mei
Deze zondag, volgend op het feest van Hemelvaart, heeft in de traditie twee namen, De eerste naam is ‘Exaudi’ (Hoor!) - naar de bede uit psalm 27, die we na het drempelgebed zingen. De andere naam luidt ‘Wezenzondag’- naar de uitspraak van Jezus: “Ik laat jullie niet als wezen achter (Johannes 14,18. We volgen de lezingen van het rooster: Exodus 19, 1-11 en een gedeelte uit het hogepriesterlijk gebed van Jezus, Johannes 17, 14-26. Daarnaast zal er, evenals in de dienst op zondag 10 mei, aandacht zijn voor de druksels van Werkman. Ditmaal staat de Chassidische legende over de Psalmzegger centraal, waarbij Werkman twee prenten maakte: De drie aartsvaders en Het feest van de vergeving. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Jan-Arjen Mondria.

Huwelijksjubileum
Vandaag vieren Dhr. en Mw. Smit (De Brink/Goeman Borgesiuslaan 70) hun 60-jarig huwelijksjubileum in De Brink. We zijn met hun naaste verwanten intens dankbaar dat zij dit samen mogen beleven!

Een lezing door J.J. Suurmond
Jean Jacques Suurmond houdt donderdag 21 mei om 20.00 uur een lezing in de Doopsgezinde kerk in de Oude Boteringestraat met als thema: Ouder worden als roeping.

Het Arkkoor
In de maand mei komen enkele repetities te vervallen. De eerstvolgende zangmiddag is vrijdag 22 mei. De laatste twee keren van dit seizoen zijn op vrijdag 29 mei en vrijdag 5 juni. Zondag 7 juni werkt het Arkkoor mee aan de ochtenddienst.
Tineke Wieringa

Pinksteren
Volgende week zondag, 24 mei, vieren we Pinksteren in een dienst van Schrift en Tafel, samen met de gemeenteleden van de Immanuelkerk, in De Ark. Voorganger is ds. Jannet van der Spek.

Gemeenteberaad zondag 31 mei
De wijkraad van De Ark nodigt u allen van harte en met nadruk uit om deel te nemen aan het gemeenteberaad dat zondag 31 mei zal plaatsvinden na afloop van de dienst. In dit beraad wordt het concept beleidsplan aan de orde gesteld dat de Algemene Kerkenraad heeft laten opstellen. Waarschijnlijk hebt u er al iets over gehoord of gelezen. Het is een concept waarover in allerlei kerkelijke verbanden gesproken is of nog wordt gesproken. Ook in de twee laatste vergaderingen van onze wijkraad hebben we hierover uitvoerig gepraat.
Omdat ook uw mening telt, willen we graag met u als gemeente over het plan van gedachten wisselen. Het is belangrijk, want het gaat tenslotte over de toekomst van de protestantse gemeente in deze stad en over de toekomst van onze eigen wijkgemeente. Uw commentaar en suggesties ter verbetering worden meegenomen in onze reactie naar de Algemene Kerkenraad. Vandaag en volgende week zondag kunt u de tekst van het conceptplan meenemen, met daarbij de aanbiedingsbrief van de algemene kerkenraad en een brief van onze wijkraad. Ook voor wie niet heeft ingetekend, zijn exemplaren beschikbaar. Mocht de voorraad opraken, dan kunt u intekenen op een lijst en ontvangt u de tekst volgende week.
Het concept beleidsplan is digitaal te lezen op de stedelijke website: www.protestantsegemeentegroningen.nl

Bloemen
19/4   Dhr. Fieten, Verl. Hereweg 159.
          Mevr. Plaatsman (zij is inmiddels overleden).
26/4   Mevr. Von Meijenfeldt, Bloemersmaborg 28.
          Mevr. Nel Dekker, verhuisd van het Menno Lutterhuis naar de Brink.
3/5     Mevr. Willemse, verhuisd van de Verl. Hereweg naar de Brink.
          Mevr. Dijkstra, Troelstralaan 95.
10/5   Mevr. Vos, Vestdijklaan 94, na een operatie weer thuis.
          Mevr. Ria Dekker, verhuisd van Groenendaal naar de Brink.

In Memoriam Mv. Hummelen
Dinsdag 5 mei is Atie Hummelen overleden op de leeftijd van 96 jaar, Agathe Laurine Hummelen-Althuis, zoals haar naam volledig luidt. “Na een vol en maatschappeijk betrokken leven” schreven de kinderen op de kaart. Zij was de weduwe van Jan Hummelen, met wie zij vijf kinderen had. De laatste tijd woonde ze in De Dilgt in Haren. De uitvaartdienst heeft op maandag 11 mei plaats gevonden in De Ark, daarna was de crematieplechtigheid in besloten kring in het crematorium in Groningen. Op de kaart staan woorden uit Ps. 103:
Hij kroont u met trouw en liefde.
Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
ds. Peter Buikema

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus