De zondagsbrief van zondag 24 mei 2015

Koffieochtend
Woensdag a.s. 27 mei bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Voedselbank
We willen u herinneren aan onze afspraak om op de laatste zondag van de maand een inzameling te houden voor de Voedselbank. Op zondag 31 mei hebt u weer de mogelijkheid om producten mee te nemen. We rekenen weer op een royale bijdrage.
De diaconie.

Gemeenteberaad zondag 31 mei
De wijkraad van De Ark nodigt u allen van harte en met nadruk uit om deel te nemen aan het gemeenteberaad dat zondag 31 mei zal plaatsvinden na afloop van de dienst. In dit beraad wordt het concept beleidsplan aan de orde gesteld dat de Algemene Kerkenraad heeft laten opstellen. Waarschijnlijk hebt u er al iets over gehoord of gelezen. Het is een concept waarover in allerlei kerkelijke verbanden gesproken is of nog wordt gesproken. Ook in de twee laatste vergaderingen van onze wijkraad hebben we hierover uitvoerig gepraat.
Omdat ook uw mening telt, willen we graag met u als gemeente over het plan van gedachten wisselen. Het is belangrijk, want het gaat tenslotte over de toekomst van de protestantse gemeente in deze stad en over de toekomst van onze eigen wijkgemeente. Uw commentaar en suggesties ter verbetering worden meegenomen in onze reactie naar de Algemene Kerkenraad. Vandaag kunt u de tekst van het conceptplan nog meenemen, met daarbij de aanbiedingsbrief van de algemene kerkenraad en een brief van onze wijkraad. Ook voor wie niet heeft ingetekend, zijn exemplaren beschikbaar.
Het concept beleidsplan is digitaal te lezen op de stedelijke website: www.protestantsegemeentegroningen.nl

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus