Bestemming deurcollecte

Nieuwe deurcollecte per 1 maart

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto.

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer:
- Kleuterschool
- Opleiding voor kleuterschoolleidster
- Bijlessen en Huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
- Jeugdclubs
- Avontuurkampen
- Wijkwerk
- Projecten voor volwassenen

Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

De inkomsten van de stichting worden volledig aan de doelstelling besteed. Met uitzondering van de arbeidskrachten die in Namibië uit de lokale bevolking zijn aangesteld wordt zowel in Namibië als in Nederland uitsluitend met vrijwilligers gewerkt. Ook de directie in Namibië berust bij vrijwilligers.


Binnenkort zal een lid van de stichting een uiteenzetting geven over de activiteiten in Namibie.

 

De diaconie

 

Agenda

zo sept 20 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk, afscheid ambtsdragers
zo sept 27 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo okt 04 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo okt 11 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo okt 18 - 10:00 -
dienst Immanuelkerk
zo okt 25 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo nov 01 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo nov 08 - 10:00 -
dienst in de Ark
zo nov 15 - 10:00 -
Vieringen op Weg in de Ark