Deurcollecte maart - augustus 2016

Bestemming deurcollecte in de periode maart t/m augustus 2016

Voor deze periode heeft de diaconie gekozen voor het doel: het opzetten van kinderbibliotheken in derdewereldlanden. Wia Huisman, werkzaam voor Biblionet Groningen (de netwerkorganisatie van de bibliotheken in de provincie Groningen), zet zich samen met andere vrijwilligers in voor dit doel. Ze doet dit voor de organisatie Biblionef, die wereldwijd kinderbibliotheken opzet.

In Okorase in Ghana is in 2011 een kinderbibliotheek opgezet. Deze bibliotheek speelt een enorm belangrijke rol in het dorp en is hoognodig aan uitbreiding toe. Zowel de ruimte als de collectie is ontoereikend voor het grote aantal kinderen dat er dagelijks komt lezen en spelen. Daarom is Wia een nieuw project begonnen. Samen met Biblionef wil ze in 2016 een aantal kinderbibliotheken opzetten, waaronder in Okorase. Het streven is om een bedrag van € 12.000,- bijeen te brengen voor grond, inrichting van bibliotheken en uitbreiding van collecties boeken.

Met de opbrengst van onze deurcollecte kunnen we daar een steentje aan bijdragen.

De diaconie.

Agenda

zo apr 05 - 10:00 -
dienst 5 april vervallen en verplaatst
wo apr 08 - 10:00 - 11:00
Ark open op woensdagmorgen
di apr 21 - 15:00 -
inloopmiddag 21 april vervalt
wo mei 27 - 17:30 -
maaltijdgroep