Decemberactie Diaconie

Aan het eind van dit bijzondere jaar houdt uw wijkdiaconie Groningen-Zuid voor het eerst een wijk-brede inzamelingsactie. Vorige jaren werd dit in de Immanuelkerk bestemd voor het wijkfonds, maar in de Ark voor de diaconie!

De opbrengst zal de diaconie bestemmen voor 2 doelen: “De Voedselbank Groningen-Stad” en “Kerk in de Buurt”. Door deze moeilijke tijd moeten helaas steeds meer mensen een beroep doen op de Voedselbank, terwijl de supermarkten juist minder bijdragen omdat daar, om verspilling te voorkomen, producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten voor een gereduceerde prijs worden verkocht.

Bij Kerk in de Buurt kunt u denken aan diverse diaconale projecten in Groningen-zuid, zoals ondersteuning van kinderen en kansarmen en projecten in de wijk, die mensen verbindt en bemoedigt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rek. nr. NL 97 RABO 0329 434 462 t.n.v. Diaconie Groningen-zuid o.v.v. DECEMBERACTIE.

Wilt u liever contant doneren, dan kan dat in een daarvoor bestemde doos, die zowel in de Immanuelkerk als in de Ark zal staan.

U kunt ook de onderstaande QR-code scannen (Tikkie).

Agenda

Geen evenementen