Jubileum Chris van Bruggen 22 augustus

Op zondag 22 augustus hebben we onze laatste viering in de Ark. Natuurlijk zullen we daar tijdens de dienst bij stil staan, maar de viering zal vooral in het teken staan van het 60 jarig jubileum van Chris van Bruggen. Chris is in 1961 begonnen als hulporganist in het noodkerkje aan de Coendersweg en werd vervolgens organist/pianist/cantor in de Ark. Als kerkmusicus heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de liturgie en aan de vernieuwing van kerkmuziek.

Chris heeft aangegeven om dit jubileum in de kring van de Arkgemeenschap te willen vieren. Met een klein groepje bereiden we deze feestelijke dienst nu voor.

Bij zo’n lang dienstverband past dank van onze kant voor zoveel jaren van muzikale inspiratie. U kunt uitdrukking geven aan uw dank door bij te dragen aan het cadeau voor Chris. Dat kan op twee manieren: u kunt na de dienst in de Ark een bijdrage afgeven in de daarvoor bestemde doos of u kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL47ABNA0570338859 ten name van L.J.Kuizenga-Jansen onder vermelding van ‘Jubileum Chris’.

Wij verheugen ons op een feestelijke dienst!

Namens de voorbereidingsgroep, Jelle Witteveen

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus