Decemberactie Diaconie

Aan het eind van dit bijzondere jaar houdt uw wijkdiaconie Groningen-Zuid voor het eerst een wijk-brede inzamelingsactie. Vorige jaren werd dit in de Immanuelkerk bestemd voor het wijkfonds, maar in de Ark voor de diaconie!

De opbrengst zal de diaconie bestemmen voor 2 doelen: “De Voedselbank Groningen-Stad” en “Kerk in de Buurt”. Door deze moeilijke tijd moeten helaas steeds meer mensen een beroep doen op de Voedselbank, terwijl de supermarkten juist minder bijdragen omdat daar, om verspilling te voorkomen, producten die tegen de houdbaarheidsdatum aan zitten voor een gereduceerde prijs worden verkocht.

Bij Kerk in de Buurt kunt u denken aan diverse diaconale projecten in Groningen-zuid, zoals ondersteuning van kinderen en kansarmen en projecten in de wijk, die mensen verbindt en bemoedigt.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rek. nr. NL 97 RABO 0329 434 462 t.n.v. Diaconie Groningen-zuid o.v.v. DECEMBERACTIE.

Wilt u liever contant doneren, dan kan dat in een daarvoor bestemde doos, die zowel in de Immanuelkerk als in de Ark zal staan.

U kunt ook de onderstaande QR-code scannen (Tikkie).

Informatie bij de diensten in de Ark in verband met de extra maatregelen per 15 december

Er zijn t/m 18 januari 2021 geen vieringen in de Ark. In de Immanuelkerk zijn vieringen die online te volgen zijn. Zie https://www.immanuelkerk-groningen.nl/

Verkeerssituatie bij de Ark

 

 

De verkeerssituatie rondom het gebouw van De Ark is in 2018 gewijzigd, op de bijgevoegde plattegrond vindt u de nieuwe situatie. Bovendien is er overdag buiten de weekends betaald parkeren ingevoerd voor het gedeelte ten noorden van de Helper Brink (inclusief de Helper Brink). Het tarief is daar 2,40 euro per uur.

Wijkgemeente Groningen-Zuid: fusie van Ark en Immanuelkerk

Op 1 januari 2019 is de wijkgemeente De Ark samengegaan met de wijkgemeente van de Immanuelkerk. De nieuwe naam is Groningen-Zuid. Op de eerste zondag van de maand is er nog een viering in de Ark om 10 uur, elke zondag is er ook om 10 uur een dienst in de Immanuelkerk. De kerk blijft beschikbaar voor o.a. uitvaartdiensten. Ook voor andere  bijeenkomsten zijn de kerkzaal, de (voormalige) wijkraadskamer en de podiumzaal beschikbaar. Zie het menu-item Verhuur voor contactgegevens.

Agenda

Geen evenementen