Gemeenteberaad 18 november

Op 8 oktober is de wijkkerkenraad in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad van de Immanuelkerk  akkoord gegaan met het fusiedocument waarin beschreven staat  hoe de gefuseerde wijkgemeente Groningen-Zuid in grote lijnen georganiseerd is.  Er waren wat aanpassingen nodig, die intussen verwerkt zijn. Alles bij elkaar staan er geen nieuwe of onverwachte dingen meer in. Alles is al eens besproken met onze wijkgemeente.
De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland schrijft echter voor dat zo’n document  ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Groningen. Daaraan voorafgaand kan ook de wijkgemeente zich er nog over uitspreken in een gemeenteberaad.  In het fusiedocument is alles nog eens op een rijtje gezet, met gebruikmaking van vorige stukken die met de gemeente zijn besproken.

Het gemeenteberaad is op zondag 18 november na afloop van de dienst. Het fusiedocument, in totaal 16 pagina’s, ligt in voldoende aantal in de kerkzaal om meegenomen en gelezen te worden.

Agenda

Geen evenementen